TA Galeria feministyczna

TA galeria feministyczna rozpoczęła działalność wystawą TA | Anne Seargrave | Involved 19 maja 2017 roku , dając sztuce feministycznej dedykowaną przestrzeń i donośny kobiecy głos. Jest miejscem prezentacji artystycznych dokonań mierzących się z doświadczeniami kobiecości. Daje wsparcie i zasoby do aktywizacji oraz rozwoju zarówno twórczyń o ugruntowanej renomie, jak i artystek o niewielkim jeszcze dorobku.
Program, który TA galeria feministyczna realizuje, stanowi z założenia otwarcie szeroko zakrojonej debaty mającej na celu wzmocnienie i uczytelnienie wątków feministycznych, renegocjację strategii i pojęć, uwrażliwianie publiczności oraz wymierne wspieranie dobrych praktyk na rynku sztuki.

Galeria nie posiada stałej siedziby. Wystawy odbywają się w przestrzeniach partnerów instytucjonalnych oraz innych galerii.