TA Fundacja

TA Fundacja została zarejestrowana przez krakowski sąd w dniu 31 maja 2017 roku pod numerem KRS 0000680941.

TA Fundacja prowadzi inicjatywę wystawienniczą pod marką TA galeria feministyczna.

Fundacja i Galeria nie posiadają biura ani stałej siedziby. Wystawy odbywają się w przestrzeniach partnerów instytucjonalnych oraz innych galerii. Zapraszamy do kontaktu wirtualnie oraz podczas wydarzeń.

Podstawowym celem Fundacji jest promowanie sztuki i działalność kulturalna, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej kobiet i wypowiedzi o charakterze feministycznym.

Powstała w ważnym momencie – intensywnych społecznych manifestacji, a zarazem na bazie indywidualnego niepokoju i buntu, w poczuciu dewaluacji postaw i pojęć związanych z feminizmem, z potrzeby działania. Jest przestrzenią mówienia własnym, silnym głosem i swobodnego wyrażania kobiecego doświadczenia; mocną bazą dla wspólnoty, wymiany doświadczeń i działań afirmatywnych; ochrony praw i godności; wsparcia, aktywizacji i debaty. Naszym celem jest demitologizacja kobiecości realizowana w opozycji do opowieści snutych przez normotwórczą narrację patriarchalną.

TA Fundacja powstała z potrzeby obserwacji, analizy i promocji działań skoncentrowanych na feminizmie oraz nim inspirowanych. Obszarem naszych zainteresowań i działań jest feminizm, który pojmujemy jako działania równościowe, wzmacniające kobiety, podnoszące ich samoświadomość oraz promujące dobre praktyki we wzajemnych relacjach pomiędzy płciami. Jako szukanie przestrzeni porozumienia, empatyczną komunikację, słuchanie i otwieranie przestrzeni dla Innych – co według nas właśnie w kobiecej wspólnocie jest możliwe. Feminizm znaczący upełnomocnienie oraz solidarność.

Cele Fundacji precyzuje Statut.

Zarząd Fundacji:
Ewa Pasternak-Kapera, Prezeska
dr Anna Chromik, Wiceprezeska
Karolina Harazim-Mazur, Wiceprezeska

 

NIP: 6762530946

REGON: 367469474